Dưỡng chất hỗ trợ râu

Combo Biotin - Folic dưỡng râu đen cứng

520.000₫ 530.000₫

Bột Retinol trộn Minoxidil

80.000₫ 95.000₫

Prime Beard Multivitamin dành cho râu

710.000₫ 780.000₫

Iron Beard Multi Vitamin cho râu

750.000₫ 780.000₫

PEO MIX Minoxidil 10ml

120.000₫ 145.000₫

LCLT hỗ trợ mọc râu nhanh rậm

65.000₫ 75.000₫

Dầu dưỡng râu Beard Oil 20ml

255.000₫ 345.000₫

Dầu dưỡng râu Beard Oil 50ml

385.000₫ 445.000₫

Lăn kim kích thích mọc râu

265.000₫ 285.000₫

Ống hút minoxidil 5%

40.000₫ 45.000₫